请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版

无尽灯传统文化学习

搜索
楼主: 加菲猫

普及基础知识——啥叫【修行】 [复制链接]

Rank: 8Rank: 8

classn_11

发表于 2013-11-19 22:32:58 |显示全部楼层
「愚癡」眾生「因緣觀」

愚癡分為三類:「(1) 計斷常


 行者於修定中。忽爾發邪思惟。利心分別。


 過去我及諸法為滅而有現在我及諸法邪。


 為不滅而有邪。


 因是思惟。見心即發推尋三世。


 若謂滅即墮斷中。若謂不滅即墮常中。


 如是癡覺。念念不住。因此利智捷疾。辯才無滯諍競戲論。


 作諸惡行。能障正定出世之法。


 是為計斷常癡發之相。


(2) 計有無


 於修定之時。忽爾分別。思惟覺觀。


 謂今我及陰等諸法為定有耶。


 為定無耶。


 乃至非有非無耶。


 如是推尋見心即發。隨見生執。以為定實邪覺。


 念念不住。因此利智捷疾。戲論諍競。


 起諸邪行。障礙於正定。不得開發。


 是為計有無癡發之相。


(3) 計世性


 於修定之時。忽作是念。由有微塵所以即有實法。


 有實法故。便有四大。有四大故。而有假名眾生及諸世界。


 如是思惟。見心即發。念念不住。因此利智辯才。能問能說。


 高心自舉。是非諍競。專行邪行。離真實道。


 乃至思惟分別剎那之心。亦復如是。


 以是因緣。不得發諸禪定。設發禪定。墮邪定聚。


 是為計世性癡發之相。」 -- 《教觀綱宗》有這三種愚癡,無法超脫生死,宜修因緣觀。「因緣觀者。於彼生死十二因緣分別觀察。是觀不同。


略有二種。一順。二逆。


逆順不同略有兩門。


一前後分別。從前向後次第觀察名為『順觀』。從後向前次第推之名為『逆觀』。


二空有分別。有觀名『順』。順法相故空觀名『逆』。逆諸法故。五度門中因緣觀者。就初門說。」 -- 大乘義章卷12。


《菩薩瓔珞本業經》:三賢菩薩,伏三界煩惱麁業道、麁相續果、亦不起麁是見道

Rank: 8Rank: 8

classn_11

发表于 2013-11-19 22:33:39 |显示全部楼层
「多障」眾生「念佛觀」

惡業障道發相分為三類:「(1) 沈昏闇蔽障


 行者於修定。欲用心之時。即便沈昏闇睡。


 無記瞪瞢。無所別知。障諸禪定。不得開發。


 是為沈昏闇蔽障發之相。


(2) 惡念思惟障


 若行者欲修定時。雖不沈昏闇睡。


 而惡念心生。或念欲作十惡四重五逆毀禁還俗等事。無時暫停。


 因是障諸禪定。不得開發。


 是為惡念思惟障發之相。


(3) 境界逼迫障


 若行人於修定之時。雖無上事。而身或時卒痛。覺有逼迫之事。


 見諸外境。或見無頭手足無眼目等。或見衣裳破壞。或復陷入於地。


 或復火來燒身。或見高崖而復墮落。二山隔障。羅剎虎狼。


 或復夢見有諸惡相。如是事皆是障道罪起逼迫行人。


 或令驚怖。或時苦惱。如此種種。非可備說。


 是名境界逼迫障發之相。」 -- 《教觀綱宗》有這三種惡業障,宜修念佛觀。


《菩薩瓔珞本業經》:三賢菩薩,伏三界煩惱麁業道、麁相續果、亦不起麁是見道

Rank: 8Rank: 8

classn_11

发表于 2013-11-19 22:34:12 |显示全部楼层
「多我慢」眾生「界分別觀」

「界分別者。


依如毘曇為六界觀名界分別。


 言六界者。一地。二水。三火。四風。五空。六識。


 如論中釋。地為水界潤故不相離。水為地界持不流散。火成熟故不淤壞。風動飄故得增長。以空界故食等出入。識界合故有所造作。此六差別無我人故。


若依涅槃經觀十八界名界分別。


 十八界義如上廣釋。於此分別知無我人。」 -- 大乘義章卷12。


《菩薩瓔珞本業經》:三賢菩薩,伏三界煩惱麁業道、麁相續果、亦不起麁是見道

Rank: 8Rank: 8

classn_11

发表于 2013-11-19 22:36:22 |显示全部楼层
本帖最后由 加菲猫 于 2013-11-19 22:39 编辑
安而安 发表于 2013-11-19 22:32
「多散」眾生「數息觀」

覺觀發相分為三類:

安兄:

不要不懂装懂在这儿丢人了,知道我们讨论什么吗?呵呵呵呵

您贴的这个【数息】什么的更证明您根本不懂什么是修行,驴唇不对马嘴故。

真诚建议您还是闭嘴,要想说什么的话还是发挥您的老本行:念佛!这才适合您。

Rank: 8Rank: 8

classn_11

发表于 2013-11-19 22:36:28 |显示全部楼层
屠龙客 发表于 2013-11-19 22:22
信愿们!!!!!!!!!!!
猫大德开课教大家观屎了。。快快来听课。。

不用想屎怎麼做了,不用盲修瞎鍊!!


五停心觀:
(1) 「多貪」眾生「不淨觀」,
(2) 「多瞋」眾生「慈悲觀」,
(3) 「多散」眾生「數息觀」,
(4) 「愚癡」眾生「因緣觀」,
(5) 「多障」眾生「念佛觀」。
-- 《教觀綱宗》,明末蕅益智旭大師

五停心觀(五度門)另一種說法:
(1) 不淨觀。
(2) 慈悲觀。
(3) 數息觀(安那般那觀)。
(4) 因緣觀。
(5) 界分別觀。
-- 《大乘義章卷第十二》,隋代淨影寺之慧遠法師。
《菩薩瓔珞本業經》:三賢菩薩,伏三界煩惱麁業道、麁相續果、亦不起麁是見道

Rank: 8Rank: 8

classn_11

发表于 2013-11-19 22:38:56 |显示全部楼层
加菲猫 发表于 2013-11-19 22:36
安兄:

不要不懂装懂在这儿丢人了,知道我们讨论什么吗?呵呵呵呵

又不我說的,難不成你有標準答案,有就說出來呀,何必再假腥腥裝討論呀


南無 阿彌陀佛
《菩薩瓔珞本業經》:三賢菩薩,伏三界煩惱麁業道、麁相續果、亦不起麁是見道

Rank: 8Rank: 8

classn_11

发表于 2013-11-19 22:44:30 |显示全部楼层
安而安 发表于 2013-11-19 22:38
又不我說的,難不成你有標準答案,有就說出來呀,何必再假腥腥裝討論呀

不是假腥腥裝討論,像对您和屠龙客、黄橙橙、谁是我等,末学自然不会假装讨论的

但是,天外有天,谁能保证此论坛上会有能教导末学的师兄出现呢?

末学真心期待有能道得一、二的师兄出来指点。

如果没有的话,这样的讨论也许对一些真想修行的真佛子有所帮助,那也能让末学欣慰了。

Rank: 8Rank: 8

classn_11

发表于 2013-11-19 22:52:53 |显示全部楼层
《菩薩瓔珞本業經》:三賢菩薩,伏三界煩惱麁業道、麁相續果、亦不起麁是見道

Rank: 8Rank: 8

classn_11

发表于 2013-11-19 22:54:56 |显示全部楼层
涂山玉露 发表于 2013-11-19 22:54
你和小安子差不多,一个是打着念佛的旗号推销尿不湿,一个是捂着嘴巴卖皮。

不要學歪了

http://www.wujindeng.net/forum.php?mod=viewthread&tid=4413


南無 阿彌陀佛
《菩薩瓔珞本業經》:三賢菩薩,伏三界煩惱麁業道、麁相續果、亦不起麁是見道

Rank: 6Rank: 6

classn_11

发表于 2013-11-20 09:26:59 |显示全部楼层
本帖最后由 初机学人 于 2013-11-20 09:30 编辑
加菲猫 发表于 2013-11-19 17:47
这个帖子是末学开的,讨论的题目是【修行】,请教,末学是和谁争胜啊?

还是诚恳建议您放下帮派会道 ...

哎!末法时代,别说是真修行,谈【修行】的干扰都显得太多了,有此贴中的若干为证啊!
我还是相信此论坛的大多数人,无论是自修的,还是跟随了某导师上位啥的,都是想修行的,都还是想让10多年前的凡夫,能心向着佛陀,有所改变的吧?!!

为使此贴还能继续,我将讨论到29楼的问题,重新接到这里来吧:

加菲猫对常奎9999言:
这个帖子是末学开的,讨论的题目是【修行】,请教,末学是和谁争胜啊?

还是诚恳建议您放下帮派会道门的观念,回到法义的讨论中来为好。

还是那个例子下:当某甲认为自己看见黄橙橙就吐是不对的,要改!

请问常奎兄:要改成什么样?怎么改?


也请愿意修行者、已经修行者、懂得修行者、修行有成果者等继续吧??

回复:普及基础知识——啥叫【修行】

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

【手机版】|Archiver|无尽灯国学 ( 沪ICP备 18019350号-1 )

GMT+8, 2018-10-19 04:08 , Processed in 0.033735 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc. Template By cr180

回顶部